foto
Dersom utvalgets anbefaling gjennomføres, og det innføres en skatt på 40 prosent på overskuddet i havbruksnæringen, vil det årelate kystkommuner og havbruksnæringen for kapital, skriver innleggsforfatteren. Foto: AkvaFresh

Trøndelag trenger kapitalmiljøer!