foto
Dagens situasjon er ikke verdig! Skriver Toril Indergård, leder og tre medlemmer av Pensjonistforbundets helseutvalg i Trøndelag. Foto: Privat

Dagens situasjon for fastlegeordningen er uverdig