foto
Debattanten mener utbyggere får for fritt spillerom til fortetting. Foto: Privat

Fortetting eller forsøpling?