foto
Kommunene og Statens vegvesen legger ulik vekt på samfunnsøkonomiske forhold når de velger veitrasé, viser rapport. Her fra Klett-utbyggingen. Foto: Espen Bakken

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet har betydning for hvor vegen skal gå