foto
Vi er fryktelig skuffetover å bli overkjørt ved å plassere ei 14 etasjes høyblokk ved et toetasjes rekkehus, skriver Ap-folk på Byåsen. Foto: Selvaag Bygg

Ap-folk på Byåsen: Vi ber bystyret tenke seg nøye om