foto
NTB / Scanpix

Svært alvorlig dersom WHO blir svekket