foto
De pårørende gjør en enorm innsats for kreftpasientene, skrivetr blant andre Kreftforeningen. Foto: Ole Martin Wold

Foreslår å innføre pårørendepenger: Verdsett de pårørende med den lønna de fortjener