foto
Det er forskjell på å lære seg programmering og lære seg å gi god undervisning i programmering, skriver debattanten i dette innlegget. Foto: Shutterstock

Programmering er viktig i dagens skole