Byfolk må gjerne legge igjen masse penger i Oppdal, men med på kjøpet får de ondt blod, piggtrådgjerde og ei nedlagt skiløype.