foto
Grønn bydel: Den nye bydelen Øvre Rotvoll planlegges som en grønn bydel der folk skal kunne bevege seg til fots og på sykkel på en trygg og sikker måte. Foto: Ola Hegvold

Øvre Rotvoll - et kinderegg i svært mange deler