I over 100 dager har Gaza og Palestina blitt utsatt for en brutal bølge av bombardementer fra Israel, et folkemord som har fått minimal oppmerksomhet fra den vestlige verden. Mens folk lider og dør, har stillheten fra vestlige demokratier vært øredøvende. Det avslører en urovekkende mangel på solidaritet med de undertrykte. Sør-Afrika har klaget Israel inn for Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag for folkemord. Der rettes det nå et rettferdig søkelys på denne tragedien.

Israels krig kan ikke rettferdiggjøres selv om det kommer som et svar på terrorangrepet fra Hamas 7. oktober. Før det har Israel holdt Gaza som et utendørs fengsel i 17. år. Vestens tause aksept, eller verre, støtte til Israels handlinger, er en hån mot demokratiske verdier som påstås å være fundamentet for disse nasjonene. Den pågående tragedien i Gaza avslører den tomme retorikken bak kampen mot undertrykkelse, den høylytte fordømmelsen av brudd på menneskerettighetene og den vedvarende talen om demokrati og likhet. Det blir tydelig at disse er mer en symbolsk gest enn effektive handlinger, og de mangler den nødvendige kraften til å adressere den reelle humanitære krisen som utspiller seg.

Mohammed Abdullahi Foto: Privat / Adresseavisen

Det er kvalmende å se den usolidariske holdningen fra vestlige demokratier, som gang på gang velger å vike unna fra sitt påståtte engasjement for rettferdighet. Israels handlinger i Gaza burde vært møtt med kraftige protester og umiddelbare tiltak fra internasjonale ledere. I stedet har vi fått et bedøvende fravær av moralsk ansvar, en stillhet som roper om feighet og dobbeltmoral.

Historien vil dømme disse demokratiene for deres unnlatelse av å handle i møte med folkemordet. Den påfallende mangelen på handling avdekker en alvorlig rift mellom retorikken om universelle rettigheter og det kalde, harde faktum at politiske interesser ofte veier tyngre enn humanitære verdier. Vesten, gjennom sin stillhet og allianse med Israel, bidrar til å undergrave troverdigheten til demokratiske prinsipper.

Mohammed Abdullahi mener at Israels krigshandlinger i Gasa burde blitt møtt med kraftige protester og umiddelbare handlinger fra vestlige ledere. Bildet viser Gaza sett fra sør i Israel. Bildet er tatt 13. januar. Foto: Tsafrir Abayov / AP

Sør-Afrikas initiativ med å ta saken til Den internasjonale domstolen er et håp om rettferdighet og en påminnelse om at noen nasjoner fortsatt er villige til å stå opp for det som er rett, selv om det betyr å utfordre mektige allierte. Det er godt å se at moralen endelig blir satt over makten. Etikk og moral med ryggrad må også være det vestlige stater søker hos Sør-Afrika framover. Det er på tide å gjenvinne den tapte integriteten, forplikte seg til universelle menneskerettigheter og vise at demokratiske prinsipper ikke kan ofres på alteret av politiske interesser. Det er på tide å bryte stillheten og handle i solidaritet med dem som lider, for bare da kan demokratiet bevise at det fortsatt har substans og verdighet.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!