Debatten om Helseplattformen er meget polarisert, den bør verken skrotes eller settes i drift ved St. Olavs hospital i sin nåværende form. Den bør testes grundig med helsearbeidere for å få klarhet i om pasientsikkerheten er god nok.