Seksårsreformen lovte at førsteklassingene skulle få leke. Men en ny evaluering viser dessverre at frileken er på vikende front.