Hvordan skal motorferdselsloven i større grad tilpasse seg brukerne og ikke bare motstanderne?

Fredag kveld var det seks personer fra SNO(Statens naturoppsyn) med hver sin skuter som starta fra Digre i Singsås i Midtre Gauldal kommune. De kjørte innover Samsjøveien.

De skulle til nabokommunen kunne en av de ansatte i SNO fortelle. Melhus, Selbu? Flåmarka? Dette er et eksempel på ressursbruken som er i fri utfoldelse når tiltak kan henges på miljøknaggen. Politiet har ikke slike ressurser for å oppklare, relativt sett, uskyldig kriminalitet.

LES OGSÅ: Tullkjøring med skuter må stanses

Men SNO og Miljødirektoratet har. For å beskytte snø som smelter, mens politiet må henlegge stadig flere lovbrudd pga ressursmangler. Hva er det som holder på å skje i samfunnet vårt? Smeltende spor i snøen tillegges større vekt enn kriminalitet, fattigdom, sultkatastrofer, terror og krig. Snøskuter, enten det er til nytte eller lek, er blitt den store stygge fare.

Hva vil skje når el-snøskuterne kommer? For det gjør de. På samme måte som elbiler, elsykler og elbåter.

Det er nå blitt lov å bruke elsykkel i utmark og elpåhengser i vann som det ikke var mulig å bruke påhengere (forbrenningsmotorer) på tidligere. At små lette elsnøskutere med påhengte solladere kommer er helt opplagt. Er det godt føre kan man kjøre langt og lett dit man skal, bore et hull i isen med solcelledrillen, og henge ut snøret og rulle ut solcelleduken for å lade batteriene i elsnøskuteren. Ikke høres de og spora smelter fortere enn SNO oppdager dem.

Les også: Statens naturoppsyn og politiet har aldri før satt inn så mye ressurser for å ta opp kampen mot ulovlig snøskuterkjøring i Trøndelag

Jeg går ut ifra at MD/SNO har laget en strategi for å tilpasse eksisterende lovverk slik at fremtidens elskutere blir forbudt. For enhver pris. Men kan de det? Uten samtidig å forby elsykler og elpåhengser? Forbyr de elpåhengser må de nesten forby seilbåter også.

Er det ikke på tide å tilpasse et regelverk om snøskuterbruk som er slik folk vil ha det og ikke som MD vil ha det? Hvermannsen etterspør ikke store områder som skal reguleres til såkalte rekreasjonsløyper. Per og Pål ønsker bare å kunne kjøre der det går vei om sommeren, på sin egen eiendom, til egen seter og fritidsbolig osv.

LES OGSÅ: Kjører på kryss og tvers i det vakre vinterøandskapet

Se stort bildegalleri fra helikopterkontrollen

Å leike seg litt med skuteren i ei snøfonn er også harmløst. Det vet jeg. Og jeg vet også at det ikke er noe mål for skuterbrukerne å kunne kjøre over alt og til alle fjelltopper.

For oss som bor ved, og eier deler av Forolhogna Nasjonalpark, er det en kjent sak at det aldri har vært så mye snøskuterspor i området som nå. Og spora er det stort sett SNO, forvaltningen og forskere som lager.

Det absolutte minimumskrav er å få kjøre der det går vei om sommeren.

Det er ikke så mye forlangt når en sammenligner med andre inngrep i naturen som f.eks. vindmølleparker.