Hvordan skal motorferdselsloven i større grad tilpasse seg brukerne og ikke bare motstanderne?