Nå gjelder det å skille gode faglige råd fra arroganse og nedlatenhet.