NTNU bør få til begge deler; de kan både bygge ut på Gløshaugen og bli mer synlig i Trondheim sentrum.