Kulturdepartementet sender feil signal når de ikke deler ut et eneste statsstipend i det nye statsbudsjettet. Ordningen som ble innført i 1876, har betydd mye for Norge og må fortsette.

Når regjeringer legger fram forslag til nye statsbudsjett, er det fast tradisjon at kulturdepartementet utnevner to, tre statsstipendiater. Slik har det vært så å si hvert eneste år siden 1950-tallet. Sist det ikke skjedde, var i 2000.

LES OGSÅ: Kulturministeren har de siste dagene vært opptatt med arbeidet mot doping i idretten

Stipendene kan anses som ei grunnlønn som skal gjøre det mulig å drive fri og uavhengig virksomhet innenfor kultur og vitenskap. Mange kunstnere og frittstående forskere gjør en viktig innsats for Norge som ville vært umulig uten et slikt tilskudd. Ivar Aasen var en av de første som fikk stipendet.

Støtteordningen har en helt annen funksjon i dag, men er fortsatt viktig. For eksempel sier Edvard Hoem til Klassekampen, som har tatt opp saken, at det ikke ville vært mulig å skrive et firebindsverk om Bjørnstjerne Bjørnson hvis han ikke hadde vært statsstipendiat. Mange andre har gjort en viktig innsats på grunn av dette stipendet, blant andre Karen-Christine Friele, Jan Erik Vold og Lars Roar Langslet.

LES OGSÅ: Tidligere kulturminister Lars Roar Langslet døde i januar 2017

Stipendet er i dag på 437 000 kroner. Kulturdepartementets statssekretær Bård Folke Fredriksen sier til Klassekampen at tildelingen er strøket av økonomiske grunner. Men beløpet er så lite at det heller er snakk om hva departementet velger å bruke pengene på.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er opptatt av å gjøre kultursektoren lønnsom. Det er selvfølgelig en prisverdig målsetning, men på kultursektoren mener mange hun er for lite opptatt av kulturens egenverdi. Å unnlate å utnevne nye statsstipendiater, blir tatt ille opp blant dem kulturministeren har et anstrengt forhold til fra før. Det blir tolket som en svekkelse av kunstnerisk og kulturell virksomhet som ikke er lønnsom.

Hvis departementet hadde utnevnt to statsstipendiater også i budsjettet for 2018, hadde det ikke kostet mer enn én million kroner. Budsjettforhandlingene pågår nå. Regjeringens forhandlingspartnere bør forlange at disse pengene blir lagt inn, slik at en verdifull ordning kan fortsette.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Kultur er også næring