Det er forskjell på folk. På det aller viktigste området blir forskjellene større og større.