Bilder av en imam som stolt viser fram den største moskéen i Oslo til en gruppe politifolk ruller over tv-skjermen. En positiv avveksling til all den negative mediefokuseringen både politiet og innvandrerne til stadighet blir utsatt for. Et møte mellom mennesker.