foto
Magne Vågsland spør i dette innlegget hva som må til for å kalle noe et nullutslippsområde. Foto: Morten Antonsen

Klimamål og byutvikling