foto
Å fjerne arbeidsgivers lønnsplikt ved koronapermittering øker sannsynligheten for at ønsket vårt blir oppfylt, skriver lederen for NiT. Foto: Kristoffer Wittrup

Arbeidsgivers lønnsplikt ved pandemi-permittering må bort