foto
Hørselshemmede og døve forhindres i å delta i samfunnet også på dagtid, men spesielt på ettermiddagstid og i helger, skriver Signe Sæther Bekkvik i Døveforeningen. Foto: Ivar Mølsknes

Byråkratiet hindrer aktiv deltakelse for tegnspråkbrukere