foto
Når offentlige skoler klarer å forholde seg til svingninger i budsjettene, bør også privatskolene klare det, skriver statssekretæren i dette svarinnlegget. Foto: NTB

Privatskoler må tåle svingninger i budsjett