foto
AP og ordfører Rita Ottervik lovet flere jobber i eldreomsorgen før valget i 2015. Nå ber enhetsleder ved Ladesletta helse-og velferdssenter, Torill Rugelsjøen, om at politikerne satser på flere ansatte ved kommunens helse - og velferdssentre. Foto: Glen Musk

Det er behov for flere hender innen helse og velferd