Fylkespolitikerne i Trøndelag innfører halvpris for elbiler i bomringen på flere veier. Foto: Helene Mariussen

Nå må også elbilister betale bomavgift