foto
Alle nynorsktalande skulle nekta å kjøpe polvarar før vi fekk flasker med raudvin og kvitvin, meniner innleggsforfattaren. Foto: Christine Schefte

Nei til nyheter