I juni 1940 var tyske soldater alt blitt en del av bybildet i Trondheim. Historiker Torgeir E. Sæveraas tar for seg den massive tyske tilstedeværelsen i Norge under krigen i boka «Wermacht i Norge». Foto: Knut Sivertsen og Tore Greiner Eggans samlinger

Tyskerne var verre enn sitt rykte