foto
shutterstock

Behøver man å gi uttrykk for all mulig frustrasjon i avisenes spalter?