I årtier har vi trøndere diskutert hvor en ny godsterminal i Trondheimsområdet skal ligge., skriver kronikkforfatterne. Her fra godsterminal og lagerområde på Brattøra.. Foto: Terje Svaan

Behov for en helhetlig løsning for godstransport i Trøndelag