foto
Vi er bekymret for en ruspolitikk som vil medføre mer av det som i dag er ulovlig. I vegen videre må vi derfor ikke risikere vårt utgangspunkt ved å sette feil kurs, skriver fire politiledere i Trøndelag. Foto: Shutterstock (illustrasjonsbilde)

En rusreform med økt risiko for ungdommen