foto
Ove Sem er avtroppende styremedlem i Trøndelag Ap og eks-politimann med lang erfaring med å ta imot varslere, blant annet ved Trondheim politikammer. I denne kronikken tar han opp hva som skal til for å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen. (Arkivfoto) Foto: Mariann Dybdahl

Norske arbeidsgivere er fortsatt for dårlige på å forebygge seksuell trakassering