Hva skal Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM) og Trondheim kunstmuseum (TKM) være i fremtiden? Hvordan skal samlingenes egenart forvaltes og videreutvikles? I en prosess som har handlet om beliggenhet og bygg, etterlyser vi en større debatt rundt innholdet.