Det var ikke forsvarlig å igangsette en rehabilitering så lenge gjenstandene befinner seg i bygget. Derfor må samlingene prioriteres og flyttes til eksterne magasiner, skriver Sissel Guttormsen. Foto: Sindre Vartdal

Derfor er museumsbygget i Munkegata stengt