foto
Pårørende takker ansatte ved St. Olavs for omtanke og oppfølging da mannen levde sine siste dager på sykehuset. Foto: Christine Schefte

Kortinnlegg: Engler finnes på St. Olavs