I dagens samfunn ser vi at en rekke lidelser tiltar i utvikling uten at fagfolk helt klarer å forklare årsakene. Kan det ha sammenheng med maten vi spiser?