Lerkendal Stadion AS har søkt kommunen om fritak fra eiendomsskatt.