Nå er vi inne i siste innspurt i planlegging av ny fylkesvei 30 Støren-Røros, der den skal finansieres med bompenger. Det vi i Holtålen sitter igjen med, er ny tunnel i Svølja mellom Haltdalen og Ålen og utbedringer av jernbaneovergangen ved Nesvold.

Tiltakspakke to omfatter bygging av 10,7 km ny veg og utbedring av omtrent 18 km av dagens veg på strekningen mellom Støren og Singsås. Kostnaden for dette prosjektet er anslått til å koste rundt 1,54 milliarder. Mellom 75-80 prosent av dette må vi da betale i bompenger i løpet av en 15 års periode. Denne regningen skyves over på oss som pendler daglig fra Holtålen kommune til Røros og Støren.

Det er planlagt pr. dagsdato bom ved Rogstad mot Støren (59 kroner), Svølja (59) og Nesvollen (43). Mange bor i Haltdalen og pendler til Røros, de må da ut med 204 kroner pr. dag i 230 arbeidsdager. Det utgjør 46 920 kroner - med 20 prosent (rabatt på brikke) blir det 39 100 kroner i året. Dette er bare for én bil.

De som pendler fra Ålen til Støren må ut med en enda høyere sats på Rogstad som er like høy som i Svølgja. Vår familie, som må kjøre to biler, må da ut med ca. 78 200 kroner pr år. Holtålen kommune er en pendlerkommune med ca. 468 (SSB) som daglig pendler ut til arbeid i annen kommune, og personer som pendler inn til kommunen er 120 personer.

Stine Marie Storrø Olsen Foto: Privat

Kommunesenteret vårt ligger i Ålen og jeg for bor i Haltdalen. Når de velger å sette bommen i Svølgja, så vil det være med på å splitte kommunen vår i to. Summen på bommen for å komme oss fra Haltdalen til vårt kommunesenter, er 59 kroner én vei, og vi må selvfølgelig hjem igjen, og da blir det en nett sum av 118 kroner.

Det snakkes om pendlerbuss, men i og med at vi har forskjellig arbeidstid og levering/henting av barn i barnehage, så er det vel et spørsmål om dette lar seg gjøre. Kollektivtilbud er ikke-eksisterende. Hos oss kan det gå flere timer mellom bussene. Hva gjør dette med bygda vår om det kommer bom?

Vi pålegger hver pendler en ekstra kostnad på ca. 4000 kroner pr. måned, og vi kan ikke se at dette skaper tilflyttingen som vi sårt trenger. Og vi kan risikere at folk flytter fra kommunen. Det er ikke sikkert alle i kommunen har råd til den ekstra utgiften! Har kommunen råd til å miste innbyggere eller gå glipp av tilflytting?

Hva med de ekstra utgiftene innbyggerne blir pålagt ved å vedta bomveg? Med høye drivstoffutgifter, økte priser på matvarer samt stigende lånerente så kan man anta at denne utgiften skaper «våkne» netter for innbyggerne våre. Vi er heller ikke den billigste kommunen når det gjelder kommunale avgifter.

I dagens samfunn er det mye fokus på psykisk helse, og økonomi er en av grunnene til at folk sliter. Dette er noe politikerne bør ta i betraktning om de velger å gå videre med prosjektet. Ved å vedta dette, vil vi påføre innbyggerne en betraktelig økonomisk belastning som gjør det utfordrende for folk.

Vi er meget skeptiske til at det blir satt opp bom, og hvordan dette kommer til å påvirke distriktet vårt. En usosial kostnad som kan være med på å ødelegge framtidsutsiktene til kommunen. Vi har store spørsmålstegn ved å sette en bom i Svølja som vil være med på å splitte kommunen vår i to. Innbyggerne i Haltdalen vil få en ekstra belastning da vi må passere bom for å benytte oss av kommunale tjenester og fritidsaktiviteter. Vi mener: Skal dette prosjektet realiseres, bør regningen sendes til fylkeskommunen!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe