De siste to årene har jeg, med kroniske lidelser, vært innlagt som pasient ved St. Olavs Hospital gjentatte ganger. Dette har selvsagt vært en krevende livssituasjon, men jeg sitter også igjen med mange gode opplevelser hvor jeg har blitt møtt og ivaretatt.

Det jeg savner mest, er muligheten til å gi tilbakemelding. Som mangeårig pasient og bruker ved ulike tilbud innen psykisk helse, er dette noe jeg synes er merkelig. Jeg har selv jobbet innen brukermedvirkning i psykisk helse- og rustjenester. Der har man innført pakkeforløp med hyppige evalueringer og tilbakemeldingsverktøy. Min erfaring i møte med andre brukere av disse tjenestene, er at dette kan være tidkrevende og oppleves unødvendig for noen - men jeg har vanskelig for å forstå hvorfor de somatiske helsetjenestene skal være et unntak.

Man kan sjekke fastlegen, tannlegen og fysioterapeuten på legelisten.no, men straks man entrer spesialisthelsetjenesten, har man ingen verktøy for å gi tilbakemelding. Burde man ikke tilstrebe at brukere og pasienter blir fornøyde uansett hvilken del av helsevesenet man befinner seg i?

Dersom lovbrudd har blitt begått, kan man selvfølgelig henvende seg til en statsforvalter, og gå gjennom en mengde byråkratiske steg for å klage. Men hva med rosen man kunne ha gitt?

Jeg savner nok mest av alt muligheten til å få lov til å formidle hvor takknemlig jeg er. Nylig var jeg innlagt ved HMS3 på St. Olavs Hospital, og jeg sitter igjen med så mye takknemlighet for måten jeg ble møtt og tatt vare på. Spesielt hadde jeg en sykepleier som fulgte meg over flere innleggelser, som gjorde at jeg følte meg trygg og ivaretatt, for første gang på lenge.

Mens man er veldig syk, blir ikke førsteprioriteten å gi en uoppfordret tilbakemelding. Det har man ikke tid til mens man er opptatt med å overleve. Man vet sjelden hvem man møter igjen, eller hvor lenge man blir værende. Hadde det ikke vært en fin læring for alle dersom man hadde et feedback-verktøy, der man fikk sjansen til å fortelle hva som gir en som pasient en trygg opplevelse? Hvorfor er det kun i psykisk helsevern eller kommunale tjenester brukeren eller pasientens erfaringer tas imot?

Den siste tiden har jeg vært inneliggende pasient ved St. Olavs flere ganger, men jeg har også vært der mange ganger i ungdomstiden. Mine erfaringer, både de gode og de dårlige, kunne vært utslagsgivende for fremtidige opphold, både for meg og andre i samme situasjon. Kanskje hadde det heller ikke blitt like mange innleggelser dersom alle hadde ivaretatt mine behov og min sammensatte helse like godt som ved dette oppholdet. Takk til de som lyttet og forstod, og hjalp meg videre på veien. Jeg skulle ønske jeg hadde muligheten til å gi den tilbakemeldingen direkte til avdelingen som hjalp meg.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe