foto
Foto: Tegning: Karl Gundersen

Leger, snakk om sex