Regjeringen har gitt klar beskjed om at sykehusene skal prioritere psykisk helse og rus. Likevel er det psykiatrien som taper når Helseplattformen påfører St. Olavs hospital store ekstrautgifter.