På Rådhuset samarbeider de politiske partiene hele tiden. Hvorfor skryter de ikke mer av det?