Krangel med Netflix gjør årets utgave av Cannes til en ekstra ladet markering av filmkultur i en ny medietid.