Storkoalisjonen i Trondheim ser ut til å sprekke. SVs ultimatum kan blåse nytt liv inn i en bypolitikk som mangler piff.