Vi kan ikke ha en stortingspresident som gang på gang viser sviktende dømmekraft og rolleforståelse.