foto
Mange flyktninger har hatt en vanskelig reise. Her viser en afghansk asylsøker overfylte biler da han reiste fra Afghanistan til Norge. Foto: Terje Svaan

Uforutsigbar og utrygg barndom kan skape syke voksne