Tilgang på hjelp til skolearbeid er et gode, men vi kan ikke la skolen øke klasseforskjellene.