Hjemmefødseler går ofte veldig bra, kronikkforfatteren mener slike fødsler ikke er uten en viss risiko. Foto: NTB / Scanpix

Hjemmefødsler er ikke risikofritt