Norge kan bli Europas første land med en reiselivsstrategi nesten uten fokus på kulturminner. Her på berget tror vi nemlig at vår synlige historie ikke er interessant for kulturturister.