foto
Barn og ungdom som hele tiden beveger seg i grenseland av hva som kan aksepteres, har behov for en skolehverdag med trygge voksenpersoner som er i forkant av uønskede situasjoner, skriver innleggsforfatterne. Foto: Shutterstock

Lærerne alene kan ikke håndtere vold og trusler