Når jeg har sagt at jeg gjerne blir ordfører i Trondheim så er det ikke for å være en gallionsfigur. Jeg vil være med der prioriteringene gjøres, og jeg vil være med der beslutningene tas.

For meg er selve definisjonen på et godt samfunn et samfunn der unger fra hjem med dårlig økonomi, lite skolegang eller store helseutfordringer, selv ender opp med en utdanning som gir en trygg jobb, ei lønn å leve av og gode boforhold.

I et godt samfunn er folk trygge på at de blir tatt vare på og får hjelp om de får akutte eller varige helseutfordringer. For at alle skal ha tilgang på gode velferdstjenester må arbeidslivet være organisert på en måte som gjør at flest mulig er i arbeid, og har det bra på jobb. Det sørger den norske arbeidslivsmodellen for.

Jeg er sikker på at gode fellesskapsløsninger er best for de fleste, og for meg er et samfunn som er best for de fleste det beste samfunnet.

For 20 år siden vokste hvert 25. barn i Norge opp i familier med vedvarende lavinntekt. Før pandemien gjaldt dette hvert 9. barn. Mens levestandarden har økt for de fleste, har levekårene sakte, men sikkert blitt vanskeligere for stadig flere familier. Nå går vi etter all sannsynlighet inn i en periode med både trangere privatøkonomi og innstramminger i de offentlige budsjettene. Da må vi som har nok ressurser ta ansvar for at også de som av ulike årsaker har mindre å gå på, opplever trygghet for at også de vil ha det de trenger.

Mange av ungene som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har det trygt og godt, men etter hvert som de vokser til er de sårbare for utenforskap. Å sørge for godt faglig innhold i skolen er en kjempegod investering i hvert enkelt barn og viktig for samfunnet, men verdien av en god offentlig skole er så mye mer enn matte og språk.

Barn flest har godt av å gå på skoler med unger som vokser opp i familier som ikke er lik sin egen. Da blir det mer av «oss» og mindre av «dem». Dersom alle gis mulighet til å bli med skolekameratene på fritidsaktiviteter, så vil kanskje noen unger slippe å føle seg utenfor på grunn av forhold de ikke kan gjøre noe med selv.

I 1946 ble det født 70 prosent flere barn enn i bunnåret 1935. Det er i dag 45 prosent flere innbyggere mellom 67 og 79 år enn for 10 år siden. I siste del av livet øker behovet for helsehjelp og pleie. Mer enn ni av ti innbyggere over 90 år mottar en eller annen form for omsorgstjeneste i kommunen.

I løpet av få år skal kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten tilpasses en ny normal med betydelig flere av de eldste eldre. Det skal skje samtidig som at tilgangen på helsepersonell er og vil være begrenset, og samtidig som at kommunebudsjettene sannsynligvis vil være strammere enn de har vært. Dette er en realitet som alle partier må forholde seg til.

For meg er det viktig at helse- og omsorgstjenesten er solidarisk mellom pasientgrupper. Alle prioriteringer må gjøres for å sikre så likeverdige tjenester som mulig for innbyggere med til dels svært ulike behov.

Jeg er sikker på at gode fellesskapsløsninger er best for de fleste. For meg er et samfunn som er best for de fleste, og der alle har mulighet til å bygge gode liv for seg og sine, det beste samfunnet. Derfor er jeg sosialdemokrat. Den raske veksten i antallet av de eldste eldre som vi har foran oss er min aller største motivasjon for å gå inn i kommunepolitikken.

Det er mange som ikke kjenner meg som politiker. Når jeg har sagt at jeg gjerne blir ordfører i Trondheim så er det ikke for å være en gallionsfigur. Jeg vil være med der prioriteringene gjøres, og jeg vil være med der beslutningene tas. Jeg vil være med å finne gode løsninger for Trondheim sammen med partivenner og med politikere fra andre parti.

Jeg har ingen illusjon om at det blir enkelt å tre inn i rollen som ordfører uten mer politisk fartstid enn jeg har. Trondheim arbeiderparti har en lang liste med erfarne og kloke politikere, og politikk er lagspill. Samme hvordan valglista til nominasjonskomiteen og partiet se ut til slutt, så gleder jeg meg til fortsettelsen!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe.