Når jeg har sagt at jeg gjerne blir ordfører i Trondheim så er det ikke for å være en gallionsfigur. Jeg vil være med der prioriteringene gjøres, og jeg vil være med der beslutningene tas.